Nasza dzielnica

Rozwija się i pięknieje w oczach

Dzięki Wam
icon1

Masz uwagi

Zapraszamy podziel się z nami

icon2

Masz problem

Zadzwoń do nas

icon3

dbamy o rozwój dzielnicy

Dzięki waszym sugestiom

icon4

wysłuchamy

Przedstawimy rozwiązanie

Ponikwoda

Historia Ponikwody

 

2019.05.17 617 600x400

Starosta lubelski Jan Szczekocki z Wojciechowa w 1453 roku kupił od szlachcica Bogusza wieś Ponikwodę, notowaną w źródłach od 1426 roku.


Ponikwoda w przewodnikach po Lublinie

Seweryn Zenon Sierpiński "Obraz miasta Lublina" (1839 rok)


Ponigwoda
. Folwark miejski w wieczną dzierżawę Michałowskiemu wypuszczony. Niegdyś była tu wieś rozległa ztąd biorąca nazwisko, iż zbudowaną jest w miejscu znacznie nad łąkami wyniesionem, czyli w takiem, którego po nigdy woda nic zaleje, albowiem przyległe łąki okrywała corocznie woda. Roku 1456 urodzony Bogustaw ustąpił folwark Ponigwodę Janowi ze Szczekocina Cześnikowi Sandomierskiemu za młyn na Chłopcze będący, dopłacając mu piędziesiąt grzywien. W roku 1470 ksiądz Zbigniew kanonik Sandomierski folwark ten Maciejowi Szklarz obywatelowi Lubelskiemu za 60 grzywien sprzedał, w roku zaś 1486 kupiło miasto wieś Ponigwodę za sto grzywien od Elżbiety żony Miklazyusza v. Miklasza obywatela Lubelskiego. Król Alexander uwolnił tę wieś w roku 1502 od wszelkich wypraw wojennych na wieczne czasy; który to przywilej w roku 1504 powtórnie zatwierdził.


lublin mobile

 

  • Uchwała nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2009.65.1595 z dnia 2009.06.02)

 

  • Uchwała nr 879/XXXVI/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 626/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda​

 

  • Uchwała nr 812/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.3437 z dnia 2013.07.12)

 

  • Uchwała nr 170/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Ponikwoda (weszła w życie dnia 15 maja 2019 r.)